No image
0.00 HRK
  • NOVO: Prijave DOH i izvješća za 2012-u godinu
  • Što je to FINI? 
  • FINI je programski paket za izradu i ispis financijskih izvješća koje su obveza pravnih subjekata u Republici Hrvatskoj. Naziv FINI  kratica je izraza FINancijska Izvješća.
  • Zašto koristiti FINI? 
  • FINI vam može pomoći da lakše, brže i preciznije ispunite godišnja financijska izvješća.
  • Lakše je zato što se ne treba “boriti” s gomilom papira i uputstava kako, što, gdje unijeti.
  • Brže je zato što ne trebate čekati beskonačne redove u raznim papirnicama i kupovati nove obrasce kada vam se postojeći istroše od pisanja-brisanja.
  • Preciznije je zato što u sklopu unosa podataka imate i uputstva – podsjetnike – objašnjenja za podatke koje morate unijeti u pojedina polja, te na kraju unosa imate i obavijesti o uspješnosti unosa i eventualnim nelogičnostima (greškama).
  • Da li dajete podršku za rad sa programskim paketom FINI ?
  • Da, slobodno nam se obratite ako imate bilo kojih problema prilikom instalacije i/ili korištenja bilo kojeg modula programskog paketa FINI! Naš telefon za podršku je 060 620 620 i dostupni smo svaki radni dan od 8:00 do 16:00 sati, a ukoliko se pokaže potrebnim i u drugim terminima smo vam na raspolaganju.

*u cijenu je uključen PDV.

Komentari su zatvoreni.

Najnoviji komentari