Detaljnije o FINI-u

16 svi.
2012
pod Članci

FINI = FINancijska Izvješća je programski paket za automatiziranu izradu i ispis godišnjih financijskih izvještaja
Sastoji se od 4 nezavisna modula – DOH, ZR, TSI i NEP.

DOH modul namijenjen je za izradu Prijave poreza na dohodak za fizičke osobe i obrtnike. Sadrži sve obrasce potrebne za prijavu poreza na dohodak uključujući: izradu obrasca DOH, pregled primitaka i izdataka, prijavu poreza na dodanu vrijednost (PDV-K), popis dugotrajne imovine (DI), obračun članarine turističkoj zajednici (TZ), obračun komorskog doprinosa (KD), obračun spomeničke rente (SR).

ZR modul namijenjen je za izradu Završnog računa za mala, srednja i velika trgovačka društva. Sadrži sve obvezne obrasce uključujući: izradu obrasca PD, GFI-POD, izradu Bilance, račun dobiti i gubitaka za mala poduzeća, te za srednja i velika poduzeća, obračun TZ, šume, porezno nepriznati rashodi, olakšice, poticaji ulaganja i zapošljavanja, pregled obveza za uplatu i više uplaćenih poreza do predaje završnog računa, prijedlog zaključne temeljnice za knjiženje, izvješća o novčanom tijeku, promjenama kapitala i bilješke kako je predviđeno prema HSFI.

NEP modul namijenjen je za izradu godišnjih financijskih izvješća za neprofitna društva – udruge građana, klubove, sportske saveze, dobrotvorne, nevladine i druge neprofitne organizacije. Sadrži obrasce za unos, obradu i ispis računa prihoda i rashoda, bilance, GI-N, GI-N2, obrazac TSI-N(01-03), obrazac TSI-N(01-06), obrazac TSI-N(01-09) i PDV-K

TSI modul namijenjen je za unos, prijenos podataka i ispis tromjesečnih statističkih izvještaja

Nema komentara Podijeli Napiši odgovor

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *

Najnoviji komentari